DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/81
Title: Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông tự đầm dùng cho công trình xây dựng tại tỉnh Quảng Ngãi
Other Titles: A Study on Designing Self-Compacting Concrete for Construction Work in Quang Ngai Province
Authors: Nguyễn, Phỉ Phương
Advisor: Hoàng, Phương Hoa, PGS.TS
Keywords: Bê tông tự đầm
Tro bay
Phụ gia siêu hóa dẻo
Độ chảy xèo
Không phân tầng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Thi công bê tông tại các công trình xây dựng thƣờng phải đầm nén, rung để tăng tính đồng nhất và độ đặc sít của cấu trúc bê tông nhằm nâng cao chất lƣợng. Đối với những cấu kiện phức tạp, có mật độ cốt thép dày đặc hoặc ở những vị trí không thể thi công đầm nén, rung đƣợc thì phải cần một loại bê tông có tính chảy dẻo cao, không bị phân tầng và tự đầm chặt do trọng lƣợng bản thân mà không cần đến năng lƣợng đầm rung. BTTĐ là loại bê tông có khả năng đáp ứng các yêu cầu trên. Mục đích của luận văn là nghiên cứu thiết kế thành phần cấp phối BBTĐ mác 40Mpa, 50Mpa sử dụng cốt liệu sẵn có tại địa phƣơng. Cụ thể cốt liệu trong thành phần cấp phối BTTĐ là cát sông Trà Khúc, đá dăm mỏ Phƣớc Hòa – Dung Quất, xi măng PC40 Kim Đỉnh, nƣớc, phụ gia siêu hóa dẻo vicorete 3000-20 và phụ gia khoáng tro bay nhiệt điện Phả Lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể chế tạo đƣợc một cấp phối BTTĐ có các đặc tính đảm bảo yêu cầu, phù hợp với mục đích sử dụng và cƣờng độ chịu nén của nó có thể lên đến 60Mpa.
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 111 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/81
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ
Luận văn Thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenPhiPhuong.TT.pdf.pdfTóm tắt524.3 kBAdobe PDFView/Open
NguyenPhiPhuong.TV.pdf.pdfToàn văn6.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.