DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/248
Title: Ước lượng nỗ lực phát triển phần mềm sử dụng thuật toán tối ưu dựa trên hành vi săn mồi của bầy sói
Other Titles: Optimizing Parameters of Software Effort Estimation using Grey Wolf Optimizer
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Ngân
Advisor: Lê, Thị Mỹ Hạnh, TS
Keywords: Ước lượng nỗ lực phần mềm
Tối ưu hóa bầy đàn
Thuật toán hành vi săn mồi của bầy sói
Thuật toán tối ưu hóa
Mô hình ước lượng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Ước lượng nỗ lực phát triển phần mềm là một vấn đề quan trọng đối với hầu hết mọi người trong ngành công nghiệp phát triển phần mềm. Sự thành công hay thất bại của dự án phụ thuộc rất lớn vào độ chính xác của kết quả ước lượng nỗ lực và tiến độ thực hiện. Để nâng cao tính chính xác của dự đoán, phương pháp ước lượng dựa trên các mô hình thuật toán đã được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, vấn đề đánh giá chính xác nỗ lực là một vấn đề đầy thách thức đối với các nhà nghiên cứu và việc khó khăn nhất là hiệu chuẩn các tham số. Nghiên cứu này nhằm mục đích đề xuất thuật toán tối ưu dựa trên hành vi săn mồi của bầy sói (GWO – Grey Wolf Optimizer) để tối ưu hóa các thông số của công thức đã được đề xuất trước đó dựa trên nỗ lực thực tế trong quá khứ. Các kết quả chỉ ra rằng phương pháp tiếp cận của tôi đã vượt trội hơn các phương pháp trong các nghiên cứu khác về tính chính xác của các kết quả ước lượng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 60.48.01; 53 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/248
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNgocNgan.TT.pdf.pdfTóm tắt997.57 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiNgocNgan.TV.pdf.pdfToàn văn1.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.