DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/245
Title: Ứng dụng công nghệ Gis xây dựng hệ thống quản lý cây xanh ở Trà Vinh
Other Titles: Applying Gis Technology to Constructing Tra Vinh Greentree Management System
Authors: Chung, Thiên Trí
Advisor: Nguyễn, Tấn Khôi, PGS.TS
Keywords: Hệ thống thông tin địa lý
GIS
WebGIS
OGC và open GIS
Cây xanh
Cảnh quan môi trường đô thị
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Chương trình xã hội hóa cây xanh đem lại hiệu quả thiết thực. Sự ra đời và phát triển ngày càng mạnh mẽ của hệ thống thông tin địa lý (Geographical Information System - gọi tắt là GIS) là một nhánh công nghệ của ngành Công nghệ Thông tin được hình thành vào những năm 1960. GIS là một tập hợp các tổ chức của phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu và con ngƣời đƣợc thiết kế để thu nhận, lƣu trữ cập nhật thao tác, phân tích làm mô hình hiển thị các dạng thông tin địa lý có quan hệ không gian nhằm giải quyết các vấn đề về quản lý. Đặc biệt là sự ra đời của đánh dấu một bước phát triển trong ngành GIS. WebGIS ra đời trên cơ sở chia sẻ thông tin dữ liệu mô hình không gian qua hệ thống mạng Internet nó giải quyết được vấn đề mà hệ thống GIS cũ gặp phải đó là vấn đề về chia sẽ dữ liệu và tính đồng nhất dữ liệu. Vì vậy việc ứng dụng GIS vào quản lí cây xanh tại thành phố Trà Vinh có ý nghĩa rất thiết thực giúp cán bộ quản lý có cái nhìn tổng quan, thực tế hơn từ đó sẽ có hướng điều chỉnh và giúp cải trang được môi trường đô thị, tiết kiệm được chi phí nguồn dữ liệu. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết ““Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng hệ thống quản lý cây xanh ở Trà Vinh” dưới đây.
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 60.48.01; 72 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/245
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChungThienTri.TT.pdf.pdfTóm tắt1.42 MBAdobe PDFView/Open
ChungThienTri.TV.pdf.pdfToàn văn2.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.