DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/159
Title: Phân tích lựa chọn tiết diện hợp lý của cầu dầm thép liên hợp với bản bê tông cốt thép bị khống chế về chiều cao
Other Titles: Analysis of reasonable reasoning of refrigerated stainless steel bearings with refrigerant steel copper pipe
Authors: Nguyễn, Khánh Vi
Advisor: Nguyễn, Xuân Toản, PGS.TS
Keywords: Đồng Bằng Sông Cửu Long,
tiết diện hợp lý,
cầu dầm thép liên hợp,
TTGHCĐ 1.
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Luận văn đã tìm hiểu về đặc điểm của cầu dầm thép và đặc điểm địa chất của khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Qua kết quả thu thập về địa hình, địa chất của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long cho thấy cầu dầm thép liên hợp với bản bê tông cốt thép có khả năng đáp ứng được nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông của vùng trong tương lai trong trường hợp bị khống chế về chiều cao. Nền đất đắp ở 2 bên đường đầu cầu bị hạn chế về chiều cao do phải đắp trên nền đất yếu. Việc lựa chọn được tiết diện hợp lý của dầm liên hợp với bản bê tông cốt thép trong điều kiện bị khống chế về chiều cao là cần thiết và mở ra khả năng ứng dụng rộng rãi loại cầu này trong khu vực. Qua việc nghiên cứu cấu tạo và cơ sở lý thuyết, nguyên tắc thiết kế cầu dầm thép liên hợp với bản bê tông cốt thép, học viên đã ứng dụng vào tính toán và lựa chọn tiết diện hợp lý cầu dầm thép liên hợp trong trường hợp bị khống chế về chiều cao theo tiêu chuẩn thiết kế 22TCN 272-05. Qua kết quả phân tích tính toán kết cấu cầu liên hợp với chiều dài nhịp L=34m, L=38m, L=42, học viên đã lựa chọn được các tiết diện hợp lý của dầm thép liên hợp với bản bê tông cốt thép trong trường hợp bị khống chế về chiều cao theo TTGHCĐ 1
Description: Chyên ngành: Kỹ thuật XDCT giao thông; Mã số: 60.58.02.05; 70 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/159
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYENKHANHVI.TT.pdfTóm tắt803.15 kBAdobe PDFView/Open
NGUYENKHANHVI.TV.pdfToàn văn2.95 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.