DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/158
Title: Đánh giá hiệu quả kinh tế của các biện pháp gia cường cầu bê tông cốt thép dự ứng lực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Other Titles: Evaluation of the efficient economy of reinforcement measures for pre-stressed concrete bridges in Tra Vinh province
Authors: Lê, Trung Tín
Advisor: Trần, Đình Quảng, TS
Keywords: gia cường;
hiệu quả kinh tế; c
composite;
dự ứng lực ngoài;
ầu bê tông cốt thép;
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Mạng lưới giao thông đường bộ nước ta nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng hiện nay ngày càng mở rộng và phát triển để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Trong đó tồn tại khá nhiều công trình cầu bê tông cốt thép dự ứng lực với trạng thái kỹ thuật của các công trình này đã và đang xuống cấp bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Bên cạnh đó các công tác duy tu, sửa chữa vẫn còn nhiều bất cập, chưa triệt để dẫn đến chưa đạt được hiệu quả cao. Tuy nhiên trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, nguồn vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản rất hạn hẹp. Vì vậy cần có nhiều nghiên cứu, đánh giá đưa ra biện pháp gia cường tối ưu nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế, kĩ thuật. Nghiên cứu này so sánh, đánh giá hiệu quả kinh tế của hai biện pháp gia cường bằng tấm sợi vật liệu composite (FRP) và căng cáp dự ứng lực ngoài của cầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để đưa ra biện pháp hợp lý vừa phải đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật vừa phải đảm bảo yêu cầu về tài chính trong hoàn cảnh khó khăn về kinh tế như hiện nay.
Description: Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Mã số: 60.58.02.05; 90 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/158
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LETRUNGTIN.TT.pdfTóm tắt851.95 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
LETRUNGTIN.TV.pdfToàn văn6.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.