DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/154
Title: Nghiên cứu hiệu quả các biện pháp gia cường sức kháng uốn sử dụng bản thép và mở rộng tiết diện bằng thực nghiệm và mô hình số
Other Titles: Study on the effectivenss of bending resistance strengthening by steel plates and cross section extension with empirical model and abaqus software
Authors: Trần, Trung Nhân
Advisor: Cao, Văn Lâm, TS
Keywords: Biện pháp gia cường;
bê tông cốt thép thường;
mở rộng tiết diện;
dán bản thép;
thực nghiệm.
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng là nhu cầu cần thiết để thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Nhưng nếu muốn nâng tải trọng cầu thì phải xây mới đó là điều rất lãng phí nếu cầu còn sử dụng tốt và chỉ một vài cấu kiện trong toàn bộ kết cấu không đảm bảo sức chịu tải khi tăng tải trọng, vì vậy việc tăng cường gia cường những kết cấu đó rất được chú trọng. Trong đó dầm là cấu kiện phổ biến nhất. Nghiên cứu này được đề xuất cho biện pháp gia cường dầm cầu bê tông cốt thép thường bằng hai phương pháp: dán bản thép và mở rộng tiết diện. Từ kết quả nghiên cứu so sánh khả năng chịu lực khi tăng tải trọng, nhầm chọn ra một phương pháp phù hợp nhất đối với từng địa phương và từng trường hợp khác nhau. Ở phần nghiên cứu này chúng ta nén tạo nứt dầm trước khi gia cường để mô phỏng gần đúng với thực tế sự làm việc của dầm cầu bê tông cốt thép cũ. Khi làm việc có cả 3 phương pháp: tính gia cường bằng lý thuyết cổ điển, bằng phần mềm Abaqus và kiểm chứng bằng thực nghiệm sẽ cho ta nhiều kết quả, từ đó có thể xác định được phương pháp gia cường tốt nhất và cách thiết kế gia cường chính xác nhất khi cần.
Description: Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Mã số: 60.58.02.05; 67 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/154
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRANTRUNGNHAN.TT.pdfTóm tắt1.47 MBAdobe PDFView/Open
TRANTRUNGNHAN.TV.pdfToàn văn6.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.