DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/735
Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu geopolymer chống tia X từ tro bay và zeolite thải
Other Titles: Studying the manufacture of anti X-ray geopolymer material from fly ash and zeolite waste
Authors: Nguyễn, Ngọc Trai
Advisor: Nguyễn, Văn Dũng, PGS.TS
Keywords: Geopolymer chống tia X
Tro bay
Zeolite thải
Dưỡng hộ
Hệ số suy giảm tuyến tính
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Sử dụng chất thải công nghiệp chế tạo ra sản phẩm phục vụ cho cuộc sống là xu hướng nghiên cứu khoa học hiện nay để giải quyết nạn ô nhiễm môi trường. Mục tiêu của đề tài là chế tạo vật liệu geopolymer chống tia X từ tro bay và zeolite thải, là nghiên cứu tạo ra một loại vật liệu xây dựng không nung có ý nghĩa về khoa học và kinh tế, đó là chế tạo ra vật liệu có khả năng ngăn chặn tia X được sử dụng trong y tế, vừa sử dụng được chất thải từ nhà máy nhiệt điện chạy than và nhà máy lọc dầu. Đề tài đã khảo sát nhiều cấp phối vật liệu geopolymer khác nhau, đã khảo sát các điều kiện dưỡng hộ với nhiều nhiệt độ và thời gian khác nhau, đã nghiên cứu cấu trúc, thành phần pha và khả năng chống tia X của vật liệu… Tro bay là một chất thải công nghiệp thu được từ nhà máy nhiệt điện chạy than. Zeolite thải là chất thải trong quá trình lọc dầu của nhà máy lọc dầu. Kết quả thực nghiệm bước đầu cho thấy tính khả thi của việc sử dụng tro bay, zeolite và dung dịch kiềm để chế tạo vật liệu geopolymer chống tia X với hệ số suy giảm tuyến tính khả quan
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa học. Mã số: 60.52.03.01; 88 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/735
Appears in Collections:Kỹ thuật Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNgocTrai.TT.pdfTóm tắt1.04 MBAdobe PDFView/Open
NguyenNgocTrai.TV.pdfToàn văn5.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.