DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/642
Title: Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo vệ bờ sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ, tỉnh Quảng Trị
Other Titles: Research and proposal for river bank protection solutions Thach Han at Hai Le commune, Quang Trị province
Authors: Nguyễn, Thanh Bình
Advisor: Nguyễn, Văn Hướng, TS
Keywords: Sông Thạch Hãn
Xã Hải Lệ
Mô hình MIKE
Kè mỏ hàn
Kè lát mái
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện tốt chương trình di dời dân ra khỏi vùng thiên tai, tại những nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở núi, sạt lở ven sông của Chính phủ; Khu dân cư xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị là nơi có dân cư sống đã lâu, do đó việc chuyển đến nơi ở mới là điều người dân ở đây không hề mong muốn; Mặt khác, các công trình hạ tầng hiện trạng tương đối đầy đủ, nhà cửa của người dân tương đối kiên cố; Nếu phải di dời thì phải mất khoảng 110 000m2 đất sản xuất; Tốn chi phí xây dựng lại cơ sở hạ tầng cho khu dân cư mới. Bên cạnh đó, nếu bờ sông không được bảo vệ sẽ ngày càng bị sạt lở và mất đất dần thậm chí bị xóa sạch. Nội dung đề tài là đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ bờ sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị thông qua việc điều tra, thu thập, phân tích số liệu và tài liệu về dân sinh, địa hình, địa chất, khí tượng, thủy văn,... liên quan đến khu vực nghiên cứu; Kế thừa các đề tài, dự án nghiên cứu liên quan đến khu vực; Sử dụng phần mềm MIKE 21 để đánh giá tính hợp lý của giải pháp bảo vệ bờ sông hợp lý khu vực qua thôn Hải Lệ từ đó vận dụng kết quả của đề tài là cơ sở có tính khoa học để các đơn vị chức năng đề xuất giải pháp bảo vệ bờ sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ, Tx. Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy. Mã số: 60.58.02.02; 112 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/642
Appears in Collections:Công trình Thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThanhBinhTT.pdf.pdfTóm tắt922.55 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NguyenThanhBinh.TV.pdf.pdfToàn văn7.17 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.