DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/595
Title: Ảnh hưởng của vôı đến mô đun đàn hồı của bê tông có hàm lượng lớn tro bay
Authors: Trần, Lý Sĩ Sơn
Advisor: Nguyễn, Văn Chính, TS
Keywords: Tro bay
Vôi
Bê tông
Cường độ chịu nén
Mô đun đàn hồi
Dưỡng hộ trong không khí.
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Bê tông là loại vật liệu được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong xây dựng trên toàn thế giới. Xi măng portland là chất kết dính không thể thiếu trong bê tông thông thường. Quá trình sản xuất xi măng portland tiêu thụ năng lượng rất lớn, đồng thời thải ra một lượng lớn CO2 gây ô nhiễm môi trường. Việc nghiên cứu sử dụng tro bay và vôi như là loại vật liệu thay thế một phần xi măng poc lăng trong hỗn hợp bê tông là vấn đề thật sự cần thiết. Luận văn nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của vôi đến mô đun đàn hồi của bê tông có hàm lượng lớn tro bay. Các mẫu thí nghiệm với tỉ lệ 40% tro bay thay thế xi măng, tiếp tục cho vôi vào thay thế thế xi măng còn lại với tỉ lệ là 5%, 10%, 20%, 25% và giữ nguyên khối lượng cát, đá và nước. Các mẫu thí nghiệm là mẫu hình trụ có kích thước 150x300mm được dưỡng hộ trong môi trường không khí tại phòng thí nghiệm. Mô đun đàn hồi của các mẫu bê tông được xác định tại các thời điểm 28, 56 và 90 ngày. Kết quả nghiên cứu cho ta thấy rằng khi sử dụng một lượng lớn tro bay thay thế xi măng thì độ lưu động của hỗn hợp bê tông sẽ tăng và khi tiếp tục cho vôi vào thay thế xi măng thì độ lưu động của hỗn hợp bê tông giảm. Vôi trong bê tông có hàm lượng lớn tro bay 40% góp phần giảm cường độ chịu nén và mô đun đàn hồi của bê tông ở tuổi 28 nhưng vẫn tiếp tục phát triển ở tuổi 56 và 90 ngày. Cường độ chịu nén của mẫu có hàm lượng lớn tro bay (40%) và vôi (10%) khi dùng thay thế xi măng có sự giảm nhỏ nhất so và đạt trên 80% so với mẫu đối chứng 40% tro bay và không có vôi. Mô đun đàn hồi của các mẫu bê tông có vôi thay thế thêm một phần xi măng và có hàm lượng lớn tro bay 40% giảm so với mô đun đàn hồi của mẫu có 40% tro bay nhưng không có vôi, trong đó mô đun đàn hồi của mẫu có 5% vôi suy giảm ít nhất và đạt hơn 90% so với mẫu đối chứng 40% tro bay và không có vôi; và vẫn tiếp tục phát triển từ tuổi 28, 56, 90 ngày. Ngoài ra, khi 10% vôi được sử dụng để thay thế xi măng thì mô đun đàn hồi đạt trên 80% so với mẫu đối chứng có hàm lương tro bay 40% và không có vôi. Nằm trong giới hạn nghiên cứu của đề tài, tác giả đề xuất sử dụng 10% vôi để thay thế xi măng trong bê tông có hàm lượng lớn tro bay vì cả cường độ chịu nén và mô đun đàn hồi tuy có giảm nhưng vẫn đạt trên 80% so với mẫu đối chứng không có vôi.
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 79 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/595
Appears in Collections:Công trình Dân dụng và Công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranLySiSon.TT.pdf.pdfTóm tắt662.72 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
TranLySiSon.TV.pdf.pdfToàn văn5.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.