DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/545
Title: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Bim cho công trình cầu Nguyễn Hoàng thành phố Tam Kỳ
Other Titles: Application research Bim technology for Nguyễn Hoàng bridge - Tam Kỳ city
Authors: Nguyễn, Minh Mỹ
Advisor: Cao, Văn Lâm. TS
Keywords: Công nghệ
BIM
Xây dựng
Công trình cầu
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, để giảm thiểu tối đa chi phí, nhân công và thời gian ngày càng nhiều các công ty xây dựng trên thế giới và tại Việt Nam ứng dụng công nghệ BIM (Building Information Modeling) vì những lợi ích to lớn của nó mang lại trong cả vòng đời của một dự án. Đề tài nghiên cứu của tác giả hệ thống hóa và liên kết các phần mềm từ Infraworks – Revit – Navisworks và đưa ra một mô hình ứng dụng công nghệ BIM để giúp cho các doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam thấy rõ được lợi ích của công nghệ BIM mang lại. Đồng thời tác giả cũng hy vọng ngày càng nhiều các doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam mạnh dạn đầu tư áp dụng công nghệ BIM để nâng cao hiệu quả trong ngành xây dựng, từng bước vươn lên ngang bằng với các doanh nghiệp trên thế giới chỉ có như vậy mới có thể cạnh tranh được trong một môi trường ngày càng khốc liệt của ngành xây dựng.
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 79 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/545
Appears in Collections:Công trình Giao thông
Công trình Giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenMinhMy.TT.pdf.pdfTóm tắt1.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
NguyenMinhMy.TV.pdf.pdfToàn văn7.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.