DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/537
Title: Ảnh hưởng của thay đổi độ cứng kết cấu do mất ổn định cục bộ đến chuyển vị của khung thép nhẹ dùng thanh thành mỏng khi tính toán theo EUROCODE3
Other Titles: Effects of changes stiffness structure tobe local unstability to transposition of light steel frame use bar thin wall when calculate according to the Eurocode 3
Authors: Nguyễn, Hoàng Duy
Advisor: Phạm, Văn Hội, GS.TS
Keywords: Thép thành mỏng tạo hình nguội;
Mất ổn định cục bộ;
Tiết diện hiệu quả;
Nội lực và chuyển vị.
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Hiện nay kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội được sử dụng nhiều do sử dụng vật liệu cường độ cao, trọng lượng thép ít, thi công nhanh, dễ dàng không cần máy móc thiết bị thi công lớn, tiết kiệm vật liệu móng. Bản chất là thanh thành mỏng khi tính nội lực và chuyển vị thường tính theo tiết diện ban đầu. Thực chất có thể một phần tiết diện đã bị mất ổn định cục bộ nên độ cứng của khung giảm đi, vì vậy chuyển vị khung sẽ tăng lên và quy luật phân bố nội lực cũng thay đổi. Nội dung của luận văn là tính nội lực, chuyển vị theo tiết diện ban đầu, xét khả năng mất ổn định cục bộ của cánh hay bụng tiết diện, tính tiết diện hiệu quả của cấu kiện dầm, cột rồi tính lại nội lực và chuyển vị để so sánh.
Description: Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Mã số: 60.58.02.08; 92 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/537
Appears in Collections:Công trình Dân dụng và Công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYENHOANGDUY.TT.pdfTóm tắt1.41 MBAdobe PDFView/Open
NGUYENHOANGDUY.TV.pdfToàn văn4.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.