DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/497
Title: Ứng dụng HTK Toolkit xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng nói rời rạc với bộ từ vựng hữu hạn
Authors: Lê, Ngọc Huy
Advisor: Ninh, Khánh Duy, TS
Keywords: Nhận dạng tiếng nói tự động
Công cụ HTK Toolkit
Mô hình Markov ẩn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Luận văn này thực hiện nghiên cứu, ứng dụng bộ công cụ HTK Toolkit để xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng nói rời rạc với bộ từ vựng hữu hạn nhằm bước đầu tìm hiểu công nghệ nhận dạng tiếng nói tiếng Việt. Bên cạnh đó, luận văn còn tìm hiểu về đặc điểm tín hiệu tiếng nói tiếng Việt, mô hình Markov ẩn, phương pháp rút trích đặc trưng tín hiệu tiếng nói MFCC, đồng thời tiến hành khảo sát 2 tham số có khả năng ảnh hưởng lớn đến hiệu suất nhận dạng của hệ thống gồm: số trạng thái của một HMM, số phân bố trong mô hình hỗn hợp Gauss của mỗi trạng thái. Luận văn góp phần nhỏ vào lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và cải tiến các hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng Việt rời rạc.
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 60.48.01.01; 74 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/497
Appears in Collections:Khoa học Máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeNgocHuy.TT.pdf.pdfTóm tắt2.63 MBAdobe PDFView/Open
LeNgocHuy.TV.pdf.pdfToàn văn5.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.