DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/486
Title: Ứng dụng công nghệ ảo hóa VMware vSphere xây dựng Trung tâm dữ liệu trong cơ quan Đảng tỉnh Quảng Ngãi
Other Titles: Application of VMware vSphere Virtualization Technology for Building Data Center in Quang Ngai Province
Authors: Võ, Thừa Ân
Advisor: Trần, Thế Vũ, TS
Keywords: Trung tâm dữ liệu
Ảo hóa
VMware vSphere
Lưu trữ dữ liệu
An toàn dữ liệu.
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Trong cơ quan Đảng tỉnh Quảng Ngãi hiện nay, quá trình triển khai các đề án ứng dụng công nghệ thông tin từ năm 2003 đến nay (Đề án 47 năm 2006, Đề án 06 năm 2009), máy chủ được đặt tại các huyện, thành ủy đều rất dễ hỏng hóc dẫn đến gián đoạn trong vận hành hệ thống mạng. Bên cạnh đó, trình độ của cán bộ quản trị mạng các huyện, thành ủy còn hạn chế và thường kiêm nhiệm nhiều công việc nên không thể khắc phục sự cố khi xảy ra đối với hệ thống máy chủ. Do đó, phải ứng dụng công nghệ ảo hóa VMware vSphere để xây dựng trung tâm dữ liệu thực hiện việc chuyển các máy chủ từ các huyện, thành ủy về quản lý tập trung tại Tỉnh ủy, bảo đảm điều kiện để bảo quản các máy chủ tốt hơn, tránh các sự cố, rủi ro về an toàn an ninh thông tin. Luận văn này nêu khái quát về công nghệ ảo hóa nói chung, sau đó tìm hiểu chi tiết về công nghệ ảo hóa VMware vSphere nói riêng. Từ đó, tiến hành cài đặt, cấu hình trung tâm dữ liệu: cài đặt các hệ điều hành ESXi Server, VMware vSphere Client, vCenter Server, cấu hình thiết bị SAN Storage, triển khai cài đặt các máy chủ ảo trên nền tảng ESXi Server đến việc triển khai giải pháp phòng chống thảm họa, tăng tính linh hoạt, an toàn, an ninh cho hệ thống. các phân tích, đánh giá hiệu xuất hoạt động của hệ thống cũng như so sánh, đánh giá giữa việc thực hiện giải pháp ảo hóa với không ảo hóa cũng được nêu ra trong luận văn. Tác giả đã tóm tắt các kết quả đã đạt được và đưa ra các hướng phát triển tiếp theo.
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 60.48.01.01; 121 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/486
Appears in Collections:Khoa học Máy tính
Khoa học Máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThuaAn.TT.pdf.pdfTóm tắt460.33 kBAdobe PDFView/Open
VoThuaAn.TV.pdf.pdfToàn văn9.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.