DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/478
Title: Tìm hiểu hệ quản trị sơ sở dữ liệu hướng đối tượng objectivity và xây dựng ứng dụng
Authors: Nguyễn, Tấn Thuận
Advisor: Trần, Quốc Chiến, PGS.TSKH
Keywords: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Objectivity.
Hướng đối tượng SQL++
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Với hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng có nhiều vấn đề có liên quan cần tìm hiểu như ứng dụng UML vào Objectivity và các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, ngôn ngữ vấn tin hướng đối tượng SQL++ . Trong luận văn chỉ tập trung tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng nói chung và lấy cơ sở dữ liệu hướng đối tượng Objectivity và ngôn ngữ vấn tin hướng đối tượng SQL++ làm đề tài nghiên cứu cho luận văn này .
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 60.48.01; 115 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/478
Appears in Collections:Khoa học Máy tính
Khoa học Máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTanThuan.TT.pdf.pdfTóm tắt716.74 kBAdobe PDFView/Open
NguyenTanThuan.TV.pdf.pdfToàn văn2.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.