DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/319
Title: Ảnh hưởng của tỷ lệ tro bay đến sự phát triển cường độ vữa xi măng
Authors: Nguyễn, Văn Vinh
Advisor: Nguyễn, Văn Chính, TS
Keywords: Tro bay
Vữa xi măng
Cường độ chịu uốn
Cường độ chịu nén
Dưỡng hộ trong nước
Dưỡng hộ trong không khí.
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Vữa xi măng là loại vật liệu rất thông dụng cho các công trình xây dựng. Quá trình sản xuất xi măng poc lăng tiêu thụ năng lượng rất lớn đồng thời thải ra một lượng lớn CO2 gây ô nhiễm môi trường. Việc nghiên cứu sử dụng tro bay như là loại vật liệu thay thế một phần xi măng poc lăng là giải pháp được áp dụng. Luận văn nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các tỷ lệ thành phần tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại thay thế xi măng đến sự phát triển cường độ chịu uốn, chịu nén của vữa xi măng. Các mẫu thí nghiệm với tỷ lệ tro bay thay thế xi măng là 10%, 20%, 40% và giữ nguyên khối lượng cát và nước. Các mẫu thí nghiệm có kích thước là 40x40x160mm được dưỡng hộ trong môi trường nước và không khí. Cường độ chịu uốn và cường độ chịu nén của các mẫu vữa được xác định đến 90 ngày. Kết quả nghiên cứu cho ta thấy rằng khi sử dụng một lượng tro bay thay thế xi măng thì độ lưu động của hỗn hợp vữa sẽ tăng, đều này chứng tỏ hỗn hợp vữa có tro bay ngậm nước hơn hỗn hợp vữa không có tro bay; tro bay góp phần giảm cường độ chịu uốn và kéo ở tuổi sớm trước 28 ngày. Các mẫu có hàm lượng tro bay thay thế 10% xi măng có cường độ chịu uốn và cường độ chịu nén tương đương hoặc lớn hơn mẫu đối chứng sau 90 ngày dưỡng hộ trong cả môi trường nước và không khí; cường độ của mẫu có hàm lượng tro bay thay thế xi măng 20% lớn hơn mẫu có hàm lượng tro bay thay thế xi măng 40% và đều có cường độ nhỏ hơn mẫu đối chứng và có xu hướng tiếp tục phát triển sau 90 ngày. Từ các kết quả nghiên cứu tác giả đề xuất thay thế 10% xi măng bằng tro bay trong hỗn hợp vữa xi măng, đồng thời tiếp tục nghiên cứu ở tỉ lệ tro bay thay thế xi măng 15%.
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 78 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/319
Appears in Collections:Công trình Dân dụng và Công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanVinh.TT.pdf.pdfTóm tắt604.05 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanVinh.TV.pdf.pdfToàn văn6.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.