DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/318
Title: Nghiên cứu thực nghiệm về tính chất cơ lý của bê tông khi sử dụng phụ gia
Other Titles: Studying the Properties of Concrete Mechanical Properties When using the Side
Authors: Nguyễn, Thanh Bình
Advisor: Trương, Hoài Chính, PGS.TS
Keywords: Xi măng
Nước
Cát
Đá dăm
Phụ gia bê tông
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Hiện nay với tốc độ xây dựng cùng với trình độ khoa học công nghệ phát triển vượt bậc trong thành phần của hỗn hợp bê tông không chỉ là xi măng, đá, cát, nước mà còn sử dụng thêm nhiều loại phụ gia ... Phụ gia đã trở thành thành phần quan trọng trong hỗn hợp bê tông hiện đại và nó có tác động đến cấu trúc vi mô của bê tông. Khi cho phụ gia vào hỗn hợp thì phụ gia sẽ làm tăng độ linh động của các hạt xi măng, chúng làm giảm diện tích tiếp xúc giữa các hạt, làm giảm lực ma sát giữa các thành phần của hỗn hợp bê tông. Qua nghiên cứu bê tông có cấp độ bền B20 có sử dụng phụ gia Sika viscocrete® 3000-10 (là phụ gia siêu dẻo, có tác dụng giảm nước đến 30%, tăng cường độ và mô đun đàn hồi) thì cường độ, mô đun đàn hồi của bê tông tăng lên một cách rõ rệt, đồng thời tính dẻo của hổn hợp của bê tông cũng tăng lên (bê tông có cấp độ bền B20 sử dụng xi măng PCB40 có độ sụt từ 6 đến 8 cm, khi sử dụng phụ gia độ sụt tăng lên từ 13 đến 18 cm). Cường độ và mô đun đàn hồi của bê tông tăng khi tăng tỷ lệ phụ gia từ 0,7 đến 1%, tuy nhiên khi tăng tỷ lệ phụ gia lên đến 1,5% thì cường độ và mô đun đàn hồi của bê tăng không có quy luật. Lý do: Sử dụng tỷ lệ phụ gia 1,5% đối với cấp độ bền B20 là không phụ hợp.
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 61 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/318
Appears in Collections:Công trình Dân dụng và Công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThanhBinh.TT.pdf.pdfTóm tắt904.5 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NguyenThanhBinh.TV.pdf.pdfToàn văn5.81 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.