DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/300
Title: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn tại các cụm công nghiệp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Application of geographic information system (GIS) to build solid waste management system in industrial clusters in Dai Loc district, Quang Nam province
Authors: Võ, Đình Phúc
Advisor: Phạm, Thị Kim Thoa, TS
Keywords: hệ thống thông tin địa lý;
chất thải rắn;
cụm công nghiệp;
môi trường;
Đại Lộc
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã, đang được ứng dụng có hiệu quả trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường, đặc biệt là trong quản lý chất thải rắn công nghiệp. Bên cạnh sự phát triển công nghiệp thì ngược lại tình trạng gây ô nhiễm môi trường ngày càng tăng cao, làm phát sinh khối lượng chất thải rắn công nghiệp ở các khu, cụm công nghiệp nói chung và tại 11 Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam nói riêng ngày càng nhiều, nhưng việc lưu giữ, thu gom và vận chuyển còn rất nhiều hạn chế và công tác quản lý của cơ quan nhà nước về chất thải rắn công nghiệp hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, chưa khoa học, chưa đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường, gây ảnh hưởng cho môi trường nước, môi trường đất, sức khỏe người lao động và dân cư khu vực gần cụm công nghiệp, tạo nên sự bức xúc trong cộng đồng dân cư. Vì vậy đề tài: “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn tại các cụm công nghiệp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam” sẽ giúp cho cơ quan quản lý nhà nước nhìn nhận được hiệu quả của việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý chất thải rắn phát sinh, cũng như quá trình lưu giữ, hành trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đại Lộc để từ đó có thể nhân rộng, áp dụng trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tương lai gần.
Description: Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Mã số: 60 52 03 20.; 86 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/300
Appears in Collections:Cơ khí Động lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VODINHPHUC.TT.pdfTóm tắt1.3 MBAdobe PDFView/Open
VODINHPHUC.TV.pdfToàn văn6.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.