DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/298
Title: Ảnh hưởng của sự tương tác giữa kết cấu và nền đất đối với công trình có tầng hầm sâu khi chịu tải động đất
Other Titles: Effect of the Soil Structure Interaction on the Response of the Concrete Deep Basement High Rise Buildings Under Earthquake
Authors: Bùi, Trọng Phước
Advisor: Nguyễn, Quang Tùng, TS
Keywords: Tương tác nền đất và kết cấu
Ứng xử công trình
Dao động
Hệ nền móng
Phần tử hữu hạn.
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Các công trình tầng thường phải chịu các tác động rất lớn theo phương ngang (động đất, gió), để đảm bảo khả năng chống lật cho công trình, thông thường các công trình sẽ được hạ trọng tâm và ngàm sâu vào trong đất. Trong các phương pháp tính toán trước đây, người ta thường coi công trình được ngàm ở mặt móng và bỏ qua tương tác giữa nền đất và kết cấu. Mục tiêu chính của luận văn là phân tích ứng xử của công trình có đến sự tương tác của kết cấu ngầm và nền đất. Luận văn này trích dẫn các phương pháp biểu diễn tương tác giữa nền đất và công trình và áp dụng vào phân tích một công trình điển hình. Ứng xử của công trình sẽ được phân tích tùy thuộc vào hệ nền móng của công trình, từ đó có thể đánh giá ảnh hưởng của phương pháp bố trí hệ nền móng đến ứng xử của công trình.
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 97 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/298
Appears in Collections:Công trình Dân dụng và Công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiTrongPhuoc.TT.pdf.pdfTóm tắt590.87 kBAdobe PDFView/Open
BuiTrongPhuoc.TV.pdf.pdfToàn văn2.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.