DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/209
Title: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý chất thải rắn nguy hại trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Current Status and Application of Geographic Information System (GIS) in Collection and Transportation of Hazardous Solid Waste in Hai Chau District, Da Nang city
Authors: Trần, Thị Thu Lộc
Advisor: Phạm, Thị Kim Loan, TS
Keywords: Bản đồ chuyên đề
Chất thải rắn nguy hại
Dữ liệu không gian
Dữ liệu thuộc tính
Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Trình bày kết quả hiện trạng phát sinh, thu gom, vận chuyển chất thải rắn nguy hại và ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để thành lập các bản đồ chuyên đề và dữ liệu chất thải rắn nguy hại tại thành phố Đà Nẵng. Qua khảo sát tại 52 phòng khám xác định tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh từ: y tế là 14176,7 kg/tháng; dịch vụ, công nghiệp tại 20 cơ sở vừa và nhỏ tăng từ 5.452 kg năm 2015 lên 7.023,4 kg năm 2017; hộ gia đình là 0,00053 kg/người/năm chủ yếu từ Pin (0,00026 kg/người/năm) và điện thoại (0,00035 kg/người/năm). Bước đầu đánh giá hiện trạng thu gom thiếu đồng bộ và chưa được phân loại kỹ lưỡng tại nguồn; tần suất thu gom (2 lần/tuần) làm tăng thời gian lưu trữ so với quy định. Các số liệu sau khi thu thập được đưa vào phần mềm ArcGIS tạo thành các cơ sở dữ liệu thuộc tính, sau đó được số hóa thành dữ liệu không gian tạo các bản đồ chuyên đề về quản lý chất thải rắn nguy hại tại quận Hải Châu. Các bản đồ chuyên đề và cơ sở dữ liệu về chất thải rắn nguy hại có tác dụng giúp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn trong giai đoạn hiện nay.
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường. Mã số: 60.52.03.20; 126 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/209
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiThuLoc.TT.pdf.pdfTóm tắt1.31 MBAdobe PDFView/Open
TranThiThuLoc.TV.pdf.pdfToàn văn4.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.