DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/177
Title: Đánh giá hiện trạng môi trường tại khu vực khu Công Nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang - Đà Nẵng và đề xuất biện pháp quản lý sức khỏe môi trường
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Trà
Advisor: Lê, Phước Cường, TS
Keywords: Hiện trạng môi trường
Dịch vụ thủy sản
Môi trường không khí, đất, nước tại khu Công Nghiệp
Quản lý sức khỏe môi trường
Khu Công Nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang - Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Với mục tiêu phát triển Thành phố Đà Nẵng theo định hướng “Thành phố môi trường”, tạo sự an toàn cho sức khỏe của người dân và môi trường, đồng thời để ngăn ngừa, từng bước giảm dần và loại trừ ô nhiễm và suy thoái môi trường tại khu dân cư, KCN thì vấn đề đánh giá hiện trạng môi trường HTMT và đưa ra biện pháp cải thiện sức khoẻ môi trường SKMT là vấn đề cấp thiết cần được quan tâm giải quyết.
Description: Luận văn Thạc sĩ. Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường. Mã số: 60.52.03.20, 128 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/177
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ
Luận văn Thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThanhTra.TT.pdf.pdfTóm tắt759.63 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThanhTra.TV.pdf.pdfToàn văn7.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.