DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/169
Title: Ứng dụng cây tiền tố nhận diện từ trong văn bản tiếng Khmer
Authors: Sơn, Phú Quý
Advisor: Phan, Huy Khánh, PGS.TS
Keywords: Cây tiền tố
Tách từ
Tiếng Khmer
Ngôn ngữ
Kho ngữ liệu từ vựng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Luận văn đề cập việc ứng dụng cây tiền tố nhận diện từ trong văn bản tiếng Khmer. Cây tiền tố (một cấu trúc dữ liệu dùng để lưu trữ một mảng liên kết của các xâu ký tự được ứng dụng rộng rãi trong các thuật toán xử lý xâu bởi nó cung cấp nhiều phép toán giúp giảm thời gian thực hiện giải thuật). Phương pháp này quan trọng trong xử lý ngôn ngữ tiếng Khmer. Trong tiếng Khmer không có dấu hiệu để phân biệt các từ trong câu. Luận văn này sẽ ứng dụng cây tiền tố nhận diện từ trong văn bản tiếng Khmer. Giải pháp sử dụng kho ngữ liệu từ vựng phục vụ việc tách từ. Đây là một trong những giải pháp hiệu quả cho bài toán tách từ tiếng Khmer.
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 60.48.01.01; 50 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/169
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ
Luận văn Thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SonPhuQuy.TT.pdf.pdfTóm tắt1.43 MBAdobe PDFView/Open
SonPhuQuyTV.pdf.pdfToàn văn1.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.