DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/415
Title: Cải thiện băng thông cho Anten vi dải sử dụng cấu trúc DGS
Other Titles: Improve Bandwidth of Microstrip Patch Antenna using Defected Ground Structure
Authors: Nguyễn, Hữu Khoa
Advisor: Trần, Thị Hương, TS
Keywords: Anten vi dải
DGS
Defected Ground Structure
Băng thông
HFSS
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Trong vài năm gần đây với sự tiến bộ trong lãnh vực vi mạch ở siêu cao tần và trong truyền thông không dây, các nghiên cứu và thiết kế các anten vi dải (MSA) đòi hỏi kích thước nhỏ và hiệu suất cao. Do đó, đã ra đời nhiều phương pháp cải tiến các anten vi dải, một trong những phương pháp đó là thay đổi cấu trúc mặt phẳng đất (DGS.). Kỹ thuật này đơn giản là tạo các dị tật trên nền các anten vi dải. Sau khi thực hiện thành công DGS trong lĩnh vực bộ lọc, ngày nay DGS đang có nhu cầu rộng rãi cho các ứng dụng khác nhau. Luận văn này trình bày sự tiến triển và phát triển của DGS. Các khái niệm cơ bản, nguyên tắc làm việc, và các mô hình tƣơng đƣơng của các hình dạng khác nhau của DGS. DGS đã đƣợc sử dụng trong lĩnh vực anten microstrip để tăng băng thông và tăng độ lợi và loại bỏ các hài cao, ảnh hưởng ghép tương hổ giữa các phần tử lân cận và phân cực chéo để cải thiện đặc tính bức xạ của anten microstrip. Trình bày các ứng dụng của DGS trong công nghệ vi sóng và các ứng dụng của DGS trong lĩnh vực anten. Thiết kế, mô phỏng anten vi dải tại tần số 6.8GHz. Cải thiện băng thông cho anten vi dải sử dụng cấu trúc DGS. Kết quả mô phỏng cho thấy anten với cấu trúc DGS có băng thông tăng từ 160MHz lên 290MHz, hệ số S11 giảm từ -14.4dB xuống còn -30.5dB… Anten được mô phỏng bởi phần mềm HFSS.
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử. Mã số: 60.52.02.03; 88 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/415
Appears in Collections:Điện tử
Điện tử
Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHuuKhoa.TT.pdf.pdfTóm tắt3.25 MBAdobe PDFView/Open
NguyenHuuKhoa.TV.pdf.pdfToàn văn2.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.