DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/397
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến kết quả kiểm tra chiều dày vật liệu bằng phương pháp siêu âm
Other Titles: Research on Impact of a Number of Factors to the Results of Insulating Materials by Super Hydrogen Method
Authors: Phạm, Công Hải
Advisor: Đinh, Minh Diệm, PGS.TS
Keywords: Siêu âm vật liệu
Đo lường
Sai số siêu âm
Yếu tố ảnh hưởng
Kỹ thuật siêu âm
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Từ xa xưa, đo lường đã có vai trò vô cùng to lớn trong cuộc sống của con người, đo lường như là một thứ ngôn ngữ để cho con người giao tiếp, trao đổi hàng hóa mà họ tìm kiếm được hay làm ra trong cuộc sống. Khoa học đo lường đang tích cực tham gia vào các lĩnh vực khoa học đời sống của con người. Xã hội chúng ta ngày càng phát triển đòi hỏi chúng ta càng phải nghiên cứu sâu hơn về ngành đo lường học. Hiện nay, công nghệ kiểm tra không phá hủy (Non Destructive Test: NDT) là một công nghệ thiết yếu và không thể thiếu của các ngành công nghiệp. Kiểm tra không phá hủy (NDT) dùng để kiểm tra chiều dày vật liệu như vỏ tàu, bình khí... mà không thể đo được bằng các thiết bị khác là rất quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Vì vậy kết quả đo trong quá trình kiểm tra chiều dày vật liệu đáng tin cậy nhất là vấn đề chúng ta cần hướng đến. Kết quả đo chiều dày vật liệu bằng phương pháp siêu âm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: sai số chuẩn mẫu, vật liệu, phương pháp đo, chiều dày vật liệu, chất lượng bề mặt…..
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí. Mã số: 60.52.01.03; 94 trang
URI: http://tainguyenso.dut.udn.vn/handle/DUT/397
Appears in Collections:Kỹ thuật Cơ khí
Kỹ thuật Cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamCongHai.TT.pdf.pdfTóm tắt560.35 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
PhamCongHai.TV.pdf.pdfToàn văn2.37 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.